مطالب توسط ویرایشگر سایت

نقش ویتامین D در مقابله با سرطان کولورکتال

نقش ویتامین D در مقابله با سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ و راست روده) ! سرطان کولورکتال از شایعترین سرطان های دستگاه گوارش محسوب می شود که با رشد سلول های سرطانی در کولون (روده بزرگ) یا رکتوم (راست روده) همراه است. با اینکه مردم این سرطان را به طور خاص با عنوان سرطان روده […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

Widal

نام آزمایش ویدال   نام انگلیسی تست widal test نام فارسی تست آزمایش ویدال روش انجام این روش متکی بر واکنش در یک لوله آزمایش یا بر روی اسلاید بین آنتی بادی موجود در نمونه خون فرد آلوده و آنتی ژن های خاصی از باکتری سالمونلاتایفی با تولید توده (آگلوتیناسیون) است که با چشم غیر […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

VZV IgM

نام آزمایش آنتی بادی VZV IgM  نام انگلیسی تست Varicella Zoster Virus IgM Antibody مخفف انگلیسی تست VZV IgM نام فارسی تست آنتی بادی IgM آبله مرغان و زونا آمادگی بیمار آمادگی خاصی لازم نیست نوع نمونه نمونه خون از ورید بازو علت درخواست تست اگر پزشک مشکوک است که فرد در حال حاضر یا […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

VZV IgG

نام آزمایش آنتی بادی VZV IgG  نام انگلیسی تست Varicella Zoster Virus IgG Antibody مخفف انگلیسی تست VZV IgG نام فارسی تست آنتی بادی IgG آبله مرغان و زونا آمادگی بیمار آمادگی خاصی لازم نیست نوع نمونه نمونه خون از ورید بازو علت درخواست تست اگر پزشک مشکوک است که فرد در حال حاضر یا […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

Vitamin D

نام آزمایش Calcitriol (1,25 dihydroxy-vitamin D) نام انگلیسی تست ۱,۲۵ dihydroxy-vitamin D مخفف انگلیسی تست ۱٫۲۵(OH)(2)D نام های متعارف دیگر Calcitriol (1,25 dihydroxy-vitamin D) آمادگی بیمار آمادگی خاصی لازم نیست نوع نمونه نمونه خون از ورید بازو علت درخواست تست این تست، برای تعیین کمبود ویتامین D فرد؛ برای تعیین مناسب بودن سطح مکمل ویتامین […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

VDRL

نام آزمایش تست تشخیص سیفیلیس مانند VDRL, RPR  نام انگلیسی تست Syphilis detection test مخفف انگلیسی تست VDRL; RPR نام های متعارف دیگر Venereal disease research laboratory; VDRL; Rapid plasma reagin; RPR; Fluorescent treponemal antibody absorption test; FTA-ABS; Treponema pallidum particle agglutination assay; TPPA; Microhemagglutination assay; MHA-TP; Darkfield microscopy آمادگی بیمار آمادگی خاصی لازم نیست […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

Urin culture

نام آزمایش کشت ادرار  نام انگلیسی تست Urine culture and sensitivity مخفف انگلیسی تست Culture, urine نام فارسی تست کشت ادرار روش انجام با کشت ادرار ، نمونه کوچکی از ادرار بر روی یک یا چند پلیت آگار قرار داده (لایه نازک مواد مغذی) و در دمای بدن(۳۷درجه سانتیگراد) در انکوباتور قرار می دهیم. هر میکروارگانیسمی که […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

Uric Acid

نام آزمایش اسید اوریک  نام انگلیسی تست Uric Acid مخفف انگلیسی تست Uric A نام فارسی تست اسید اوریک نوع نمونه • نمونه خون وریدی بازو • گاهی نمونه ادرار ۲۴ – ساعته بهترین زمان نمونه گیری ترجیحا صبح به صورت ۸-۱۲ ساعت ناشتا علت درخواست تست • سنجش اسید اوریک در خون : o […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

TPO

نام آزمایش آنتی بادی تیروگلوبولین نام انگلیسی تست Thyroid peroxidase antibody (TPOAb); Thyroglobulin antibody (TgAb); Thyroid stimulating hormone receptor antibody (TRAb) مخفف انگلیسی تست TgAb; TPOAb; TRAb نام فارسی تست آنتی بادی تیروگلوبولین نام های متعارف دیگر Thyroid autoantibodies; Antithyroid antibodies; Antimicrosomal antibody; Thyroid microsomal antibody; Thyroperoxidase antibody; TPOAb; Anti-TPO; TBII; Antithyroglobulin antibody; TgAb; TSH […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: