سازمان ها و شرکت های بیمه طرف قرارداد

بیمه های پایه
سازمان تامین اجتماعی
سازمان بیمه خدمات درمانی
بیمه نیروهای مسلح و جانبازی
بیمه بانک و شرکت ها
بانک ملی
بانک ملت
بانک سپه
بانک صادرات
بانک کشاورزی
شرکت نفت
بیمه های تکمیلی
ایران
ملت
کمک رسان ایران (SOS)
بیمه دی
بیمه تجارت نو
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه ما
بیمه پارسیان
بیمه نوین
بیمه آتیه سازان حافظ
بیمه کارآفرین
بیمه سرمد
بیمه معلم
بیمه رازی
بیمه کوثر
بیمه آرمان
بیمه میهن