نمونه گیری در منزل

متن توضیحات برای نمونه گیری در منزل بیماران در این قسمت قرار می گیرد.

محتوای مورد نیاز برای این صفحه که شامل توضیحات کامل از شرایط و نحوه نمونه گیری در منزل است، توسط کارشناسان آزمایشگاه باید تهیه شود.

بیماران به راحتی با پرکردن فرم زیر می توانند درخواست خود را ثبت کنند. 

مزیت داشتن این امکان در سایت، راحتی کار بیماران، تجربه بهتر در استفاده از خدمات آزمایشگاه و کاهش تماس های تلفنی دریافتی آزمایشگاه است که در نهایت منجر به صرفه جویی در وقت و هزینه بیمار و آزمایشگاه و البته بالا رفتن بهره وری خواهد شد.