Procalcitonin

Procalcitonin

انجام آزمایش Procalcitonin در آزمایشگاه دکتر حسن زاده در این مرکز آزمایش پروکلسی تونین با متد ELFA بر روی دستگاه Vidas full انجام می شود. پروکلسی تونین (PCT) پیش ساز هورمون کلسی تونین می باشد که در حالت طبیعی بدن از C cell های غده تیروئید و در زمان بروز التهاب و آزاد سازی محرک […]

NT.pro Bnp

NT-pro-BNP

انجام آزمایش NT-Pro-BNP در آزمایشگاه دکتر حسن زاده در این مرکز آزمایش NT.pro BNP با متد ELFA بر روی دستگاه Vidas full انجام می شود. تشخیص نارسائی قلبی اغلب بوسیله معاینه بیمار و روش های مختلف تشخیصی صورت می گیرد. در طی معاینه بیمار ورم (آماس) تنگی نفس و یا مشکلات تنفسی مورد بررسی قرار […]