0
0

hs CRP با استفاده از یک آنتی بادی که ایجاد کدورت (Turbid)  می کند مورد سنجش قرار می گیرد. که تحت عنوان توربیدومتری نامیده می شود. بنابراین روش آزمایش  Immunoassay یا سنجش ایمنی است. اندازه گیری فعالیت آنزیم های کبدی از نوع شیمیایی، که می تواند از نوع رنگ سنجی (کالیمتری) یا با استفاده از  کوآنزیم باشد، فتومتری هم در واقع رنگ سنجی است که در روش های شیمیایی استفاده می شود.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.